Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły

Statut szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły na rok 2021-2022
21-2022

Dla pierwszaków


Dla ósmoklasistów


Pozostałe materiały


Procedury


Monitoring wizyjny

Przedmiotowe zasady oceniania
– w aktualizacji

PZO Biologia [PDF]

PZO Chemia [PDF]

PZO Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) [PDF]

PZO Edukacja wczesnoszkolna [PDF]

PZO Etyka [PDF]

PZO Fizyka [PDF]

PZO Geografia [PDF]

PZO Historia [PDF]

PZO Informatyka [PDF]

PZO Języki obce [PDF]

PZO Język polski [PDF]

PZO Matematyka [PDF]

PZO Plastyka [PDF]

PZO Przyroda [PDF]

PZO Religia [PDF]

PZO Technika [PDF]

PZO Wiedza o Społeczeństwie [PDF]

PZO Wychowanie fizyczne [PDF]