Statut szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny

Dla pierwszaków


Dla ósmoklasistów

  • Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty [w aktualizacji]

Pozostałe materiały


Procedury


Monitoring wizyjny

Przedmiotowe Zasady Oceniania
obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 (dodano 31.08.2022r.)

PZO Biologia

PZO Chemia

PZO Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

PZO Edukacja wczesnoszkolna

PZO Etyka

PZO Fizyka

PZO Geografia

PZO Historia

PZO Informatyka

PZO Języki obce

PZO Język polski

PZO Matematyka

PZO Plastyka

PZO Przyroda

PZO Religia

PZO Technika

PZO Wiedza o Społeczeństwie (WOS)

PZO Wychowanie fizyczne