Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły

Statut szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły na rok 2021-2022
21-2022

Dla pierwszaków


Dla ósmoklasistów


Pozostałe materiały


Procedury


Monitoring wizyjny

Przedmiotowe zasady oceniania

Matematyka [PDF]
Biologia [PDF]
Fizyka [PDF]
Chemia [PDF]
Informatyka [PDF]
Języki obce [PDF]
Technika, Plastyka, EDB [PDF]
Przyroda [PDF]
Wychowanie fizyczne [PDF]
Etyka [PDF]
Język Polski [PDF]
Muzyka DP [PDF]
Muzyka KZ [PDF]
Geografia [PDF]
Religia klasy I-III [PDF]
Religia klasy IV [PDF]
Historia [PDF]
Edukacja wczesnoszkolna [PDF]

Wymagania edukacyjne

Przyroda [PDF]