Komunikat dla uczniów i rodziców

W związku z obecną sytuacją, tj. nauczaniem zdalnym uczniów, prosimy Państwa i uczniów o nienagrywanie lekcji prowadzonych zdalnie, organizowanych i prowadzonych przez nauczycieli.
Żaden z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze  nie wyraził zgody na nagrywanie audio i wideo (głosu i wizerunku) prowadzonych przez siebie zajęć.
Proszę mieć  na uwadze  fakt, iż rodzice naszych uczniów również nie wyrażali takiej zgody.