Miesiąc: listopad 2019

Stypendia- ważne !

Księgowość zwraca się z prośbą o dostarczenie faktur do rozliczenia stypendium szkolnego w celu ich weryfikacji.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wypłaty stypendium szkolnego na konto bankowe pod warunkiem, że wypełni się stosowne oświadczenie (do pobrania w księgowości lub u pedagoga szkolnego) oraz przedłoży się w terminie wcześniejszym faktury na pełną kwotę.

Termin wypłaty stypendium szkolnego oraz wysokość stypendium zostaną podane w terminie późniejszym.

Pasowanie na czytelnika

Uczniowie klasy I a 29 października 2019 r. zostali uroczyście pasowani na czytelników naszej szkolnej biblioteki. W uroczystości brała udział Pani dyrektor Maria Guszała, która serdecznie przywitała zebranych. Po przeprowadzonej krótkiej lekcji bibliotecznej – pani Elżbieta Kozłowska (bibliotekarka) odczytała tekst przyrzeczenia czytelnika, a następnie uczniowie zostali pasowani.

Uroczystość była piękna i podniosła. Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w bibliotece i czytelni. Potrafią wyszukać interesujące je książki. Wiedzą jak należy dbać o książkę. Na koniec uczniowie otrzymali prezenty w postaci zakładek do książki oraz dyplomy.

Napędzane przez WordPress & Stworzył Anders Norén

Skip to content