Tag: koronawirus

Drodzy uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzezplatformę edukacyjną, Microsoft Teams.
Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.
Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest
potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i mogą podlegać ocenie.
Dyrektor szkoły informuje, że na dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty, zadania do wykonania. Proszę o dokładne ich przeczytanie!
Zwróć szczególną uwagę na:
1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego oceniania;
2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;
3) plan zajęć.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym:
od poniedziałku do czwartku 9.00 – 13.30 oraz w piątek od 9.00 do 13.00.
Kontakt z pedagogiem szkolnym p.Violettą Buklarewicz jest możliwy przez:
e-mail: pedagog.sp6@wp.pl
dziennik elektroniczny.
Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji ze swoimi nauczycielami informatyki:
Panią Małgorzatą Wągrodzką – Pietrzyk,
Panem Kamilem Tokarewiczem.
Kontakt z nauczycielami jest możliwy przez dziennik elektroniczny.
Kontakt z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi w Twojej klasie jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-
epidemiologicznych.

Uczniu – pamiętaj !
Nie opuszczaj własnego mieszkania!
Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.
Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.
Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e – nauce!
Dyrektor szkoły

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną – Microsoft Teams. Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. Zadania będą jak
dotychczas zamieszczane w dzienniku elektronicznym. W przypadku trudności uczestniczenia dzieci w e-lekcjach na platformie Teams, nauczyciel
wesprze ucznia w inny sposób np. poprzez przesyłanie informacji przez wcześniej sprawdzone komunikatory.
Bardzo Państwa proszę o stały kontakt na dzienniku z wychowawcami i uczącymi nauczycielami. Proszę o zgłaszanie wszelkich niedogodności czy uwag. Musimy być dla siebie wyrozumiali i wspierajmy się w tym trudnym czasie.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line
jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Zapis ten dotyczy szczególnie klas starszych. Jeśli macie Państwo jakikolwiek problem, bądźcie w kontakcie z wychowawcą. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i mogą podlegać ocenie.

Dyrektor szkoły informuje, że w najbliższym czasie w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na Państwa konto w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty:
1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego oceniania;
2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;
3) plan zajęć .
Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach:
od poniedziałku do czwartku 9.00 – 13.30 oraz w piątek od 9.00 do 13.00.
Kontakt z pedagogiem szkolnym p.Violettą Buklarewicz jest możliwy przez:
e-mail: pedagog.sp6@wp.pl oraz dziennik elektroniczny.
W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.
Kontakt z nauczycielem informatyki Panem Kamilem Tokarewiczem jest możliwy przez dziennik elektroniczny.
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury.
Prosimy o ewentualny telefoniczny kontakt z pracownikiem sekretariatu w
godz. 9:00-13:00 – telefon 757551430.
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym: szkolne boiska, sala gimnastyczna, aula itp.). Nie pracuje również Przystań Twórcza i Ognisko Muzyczne.
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
szkolanr6jeleniagora@wp.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły możliwy jest przez sekretariat szkoły: telefonicznie przez dziennik elektroniczny lub przez pocztę elektroniczną szkolanr6jeleniagora@wp.pl
Kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi w klasie wskazany jest poprzez dziennik elektroniczny.

Zwracam się do Państwa z apelem o dopilnowanie przestrzegania wszelkich
zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno- epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.
Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem: Dyrektor szkoły

Ważne!

Szanowni Państwo!
Dyrektor szkoły na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) zawiesza zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
W tych dniach dzieci powinny zostać w domach pod opieką dorosłych.
Szkoła w dniach 12 i 13 marca zapewni opiekę uczniom klas młodszych, jeśli rodzice tej opieki nie zapewnią w domach.
W dniach od 16 marca do 25 marca 2020r. szkoła będzie zamknięta i nie będą organizowane żadne zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze.
Dzieci w tych dniach zostają w domach.

Minister Edukacji Narodowej wydał komunikat:
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo
ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno -wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
  przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz
  informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
  Uczniu,
  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np.komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
  Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki.

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.
  Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informacje dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Napędzane przez WordPress & Stworzył Anders Norén

Skip to content