Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły — 2022/2023 [w aktualizacji]

Ankiety dotyczące programu wychowawczo-profilaktycznego

Przydatne instytucje i strony internetowe dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Jana Pawła II 7, Jelenia Góra

Centrala: 757 523 951, 756 467 002, 757 524 657, 756 478 578,

Dzienny Dom Pomocy Społecznej: 75 75 255 71

Godziny pracy:
Dni robocze: 7 30 -15 30

Pracownicy socjalni przyjmują: 7 30 -10 00 , 14 00 -15 30
Dzienny Dom Pomocy Społecznej: 8 00 -16 00
Świetlica dla dzieci w dni robocze: 12 00 -18 00
Przeciwdziałanie Przemocy
Tel. 781 500 563 lub 756 439 100
czynny od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30

IV piętro, pokój 407, 408


Zespół Interdyscyplinarny w Jeleniej Górze z siedzibą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Dział Interwencji Kryzysowej, przeciwdziałania Przemocy i Uzależnień

Al. Jana Pawła II 7, Jelenia Góra, IV piętro pokój 402
e-mail: dik@mops.jelenia-gora.pl

Godziny pracy:
Dni robocze: 7:30 – 18:00
Tel. 754 639 100 / telefon interwencyjny: 607 550 484
czynny: 18:00 – 21:00
soboty: 9:00 – 13:00


Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze

ul. Wolności 70
Tel: 756 473 390, 91, 94
e-mail: monar@data.pl


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry
Tel: 757 549 826, 757 549 828
e-mail: pczk_um@jeleniagora.pl


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jeleniej Górze

ul. Wolności 259
Tel: 756 473 001
e-mail: porpp@wp.pl lub pppjeleniagora.pl


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze

ul. Okrzei 10
Tel: 757 546 347

Konsultacje Zygmunta Korzeniowskiego w DODN Filia w Jeleniej Górze

Folder-wszy


Przydatne strony www: