Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Ze strony www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl dostępnej od 02.03.2021 r. do 19.03.2021 r. należy wydrukować wypełnioną deklarację , podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły (osobiście bądź skanem na maila: szkolanr6jeleniagora@wp.pl
( najpóźniej do 19.03.21 r. do godz. 13:00).