Nasza świetlica jest na 102,
bo tu zajęcie każdy z nas ma.
Królik z chomikiem umilają nam czas,
a my o nie dbamy i je kochamy.
Można też pogotować,
trochę pogłówkować
i na kartce pomalować.
Pomysłów nie brakuje tu:
w ogródku dobrze się pracuje,
a na placu zabaw podskakuje.
Lekcje odrobić możesz tu też,
jeśli tylko chcesz.

Dzieci z klas IV

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 6 jest otwarta w godzinach od 6.30 do 17.00.
Nauczyciele świetlicy proponują dzieciom następujące zajęcia:

 1. Zajęcia muzyczne
  – słuchanie muzyki wybranej przez dzieci lub nauczyciela
  – nauka piosenek
  – zabawy taneczne z szarfami
  – relaksacja przy różnych gatunkach muzycznych
  – zabawy rytmizujące z użyciem instrumentów perkusyjnych
 2. Zajęcia plastyczno – techniczne
  – wykonywanie prac przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów i technik: klejenie, modelowanie, składanie, rysowanie, kolorowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i majsterkowanie
 3. Zajęcia sportowo – ruchowe
  – gry i zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw
  – zawody sportowe
  – zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
  – zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej
 4. Zajęcia czytelnicze
  – czytanie wybranych fragmentów książek
  – konkursy czytelnicze
  – układanie rymów i wierszy
  – quizy dotyczące przeczytanego lub wysłuchanego tekstu
  – rozwiązywanie krzyżówek
 5. Zajęcia integracyjne
  – zabawy z podziałem na grupy, rozwijające umiejętność współpracy i współdziałania w zespole
  – zajęcia dowolne według pomysłu dzieci w grupach
 6. Zajęcia przyrodnicze
  – czytanie ciekawostek przyrodniczych
  – opieka nad zwierzętami w świetlicy
  – prowadzenie ogródka przyszkolnego
 7. Zajęcia kulinarne
  – robienie surówek
  – pieczenie ciast
  – robienie kanapek
  – pieczenie kiełbasek

Uczniowie przebywający w świetlicy otrzymują fachową pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz wsparcie w rozwijaniu swoich indywidualnych zainteresowań i zdolności. Mają także czas wolny, w którym mogą bawić się wykorzystując znajdujące się w świetlicy gry dydaktyczne, zabawki, puzzle, piasek kinetyczny, sprytną plastelina, klocki piankowe oraz konstrukcyjne, rajderki (pojazdy o napędzie nożnym) i sprzęt sportowy. Dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa, higieny i przyjaznej atmosfery w czasie pobytu wychowanków w świetlicy.

Zapraszamy!

Nasza świetlica- twórczo i kreatywnie


Do pobrania