Pamiętajcie o zagrożeniach w sieci.

Przedmiotowe sposoby oceniania z informatyki
(zajęć komputerowych) >>>

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy IV

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VII

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VIII

Regulamin pracowni komputerowej

Podręczniki

Klasa IV >>>

Klasa V >>>

Klasa VI >>>

Klasa VII >>>

Klasa VIII >>>

Pomoce

Pomocne materiały w programowaniu C++ >>> Link

Pomocne materiały w programowaniu Python >>> Link

Slajd1