Obiady są wydawane od 11.30- 14.30.
Sklepik szkolny jest czynny od 7.45- 14.30

Oferta obiadowa:

  1. Opcja) zestaw obiadowy (zupa+ drugie danie) – 12 zł
  2. Opcja) drugie danie – 10 zł
  3. Opcja) zupa – 4 zł
Jadlospis-17-21-01-2022

Jeśli zdecydują się Państwo na którąś z opcji, proszę o zgłoszenie SMS-em: wybrana opcja, imię i nazwisko dziecka, klasa – pod nr telefonu: 609 852 494

Wpłaty proszę dokonywać na konto: 79 1090 2633 0000 0001 4688 4270 – Usługi Żywieniowe Paulina Wilk

Kwota= il. dni danego miesiąca x stawka za wybraną opcję.

W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc za który jest opłata.

Wpłat należy dokonywać do 12. każdego miesiąca.

Nieobecność dziecka:

Zwrot kosztów za obiad możliwy jest tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka SMS-em najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia. Informacje wysłane po tej godzinie nie uprawniają do zwrotu poniesionej opłaty.

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr telefonu: 609 852 494