Dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.