Dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

kalendarz-roku-szkolnego-2022-2023-1

GODZINA-DOSTEPNOSCI-NAUCZYCIELI