Dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Rozkład zajęć w naszej szkole

kalendarz-roku-szkolnego-2023-2024