Miesiąc: maj 2020

Zasady oceniania uczniów w czasie zdalnego nauczania, obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6

Oceniając pracę zdalną uczniów, nauczyciel weźmie pod uwagę postawy –
pilność i terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce. Nauczyciel stosuje takie narzędzia aktywności ucznia, które pozwolą mu stwierdzić, czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego
pracy. Takimi aktywnościami mogą być m.in.:
a. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami,
prezentacjami;
b. wypowiedź ucznia na forum;
c. udział w dyskusjach on-line;
d. rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.
Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji

Napędzane przez WordPress & Stworzył Anders Norén

Skip to content