Uczniowie klasy I a 29 października 2019 r. zostali uroczyście pasowani na czytelników naszej szkolnej biblioteki. W uroczystości brała udział Pani dyrektor Maria Guszała, która serdecznie przywitała zebranych. Po przeprowadzonej krótkiej lekcji bibliotecznej – pani Elżbieta Kozłowska (bibliotekarka) odczytała tekst przyrzeczenia czytelnika, a następnie uczniowie zostali pasowani.

Uroczystość była piękna i podniosła. Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w bibliotece i czytelni. Potrafią wyszukać interesujące je książki. Wiedzą jak należy dbać o książkę. Na koniec uczniowie otrzymali prezenty w postaci zakładek do książki oraz dyplomy.