Miesiąc: wrzesień 2019

Ognisko Muzyczne zaprasza na zajęcia

Szkoła Języków Obcych KOALA zaprasza na zajęcia

plakat_2019_cieplice_2-2

List Kuratora do Rodziców

Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

Drodzy rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek. Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów.

Ankiety


Ankieta ewaluacyjna Program Wychowawczo-Profilaktyczny 


Projekt edukacyjny

Szkoła Odpowiedzialna
Cyfrowo – BADANIA NAUKOWE

ANKIETY: OCENA JAKOŚCI RELACJI SZKOLNYCH

KOD SOC to: 111


Podsumowanie ankiety programu badawczego:
Świadomość i skala cyberprzemocy wśród naszych uczniów
rozwiązanej przez rodziców.

Podsumowanie ankiety programu badawczego:
Świadomość i skala cyberprzemocy wśród naszych uczniów
rozwiązanej przez rodziców.

Napędzane przez WordPress & Stworzył Anders Norén

Skip to content