Szanowni Państwo,
w ramach działania na terenie Jeleniej Góry Centrum Wspierania Uzdolnień informujemy o możliwości wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych, które odbywają się w różnych placówkach oświatowych. Poniżej harmonogram.

Ważne:
Rozpoczęcie naboru – 10.09.2020
Zakończenie naboru – 18.09.2020
Wymagane dokumenty dla kontynuujących uczestników – „Deklaracja kontynuowania uczestnictwa
Wymagane dokumenty dla nowych uczestników – „Wniosek dla nowych uczestników zajęć” oraz „Oświadczenie”.
Wszystkie dokumenty wymagane w punktach są dostępne pod adresem mosjg.pl w zakładce „o nas” i następnie „rekrutacja”
Podpisane i zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@mosjg.pl

Postępowanie rekrutacyjne