Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze, jako administrator obiektów położonych przy ul. Cieplickiej 74, należących do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się epidemii
koronawirusa

ZAKAZUJE WSTĘPU

obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów
sportowych.
Informuję, że o każdym naruszeniu zakazu będą informowane służby
porządkowe.
Zakaz obowiązuje do odwołania.

Dyrektor szkoły – Maria Guszała