„Samorząd Szkolny”

O nasz samorządzie, co uczniom głos

Da jesz, by szkoła mogła być dla nich

Miejscem przyjemnym i pożytecznym.

Inspirujesz młodzież do burzy mózgów

Aby powstała jakaś myśl wspaniała

Co w czyn zamieni się w tymże miejscu.

Tomasz Gajdamowicz 8c