Dzięki zakupionym pomocom i materiałom w ramach programu Laboratoria Przyszłości nasi uczniowie na zajęciach techniczno- plastycznych mają możliwość tworzyć ciekawe projekty. Ostatnio pracowali nad łódeczkami, które pomyślnie zdały test niezatapialności 🙂

Uczniowie stworzyli też tę uroczą kukiełkę.

Cieszymy się, że szkoła ma możliwość wspierać kreatywność i sprawność manualną uczniów.