Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości nasi uczniowie mogą rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną oraz zdolności manualne konstruując coraz bardziej zaawansowane budowle z klocków @Lego Spike Prime. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, chcą poznawać nowe projekty i cieszą się z każdej wykonanej samodzielnie konstrukcji.

Na zajęciach z klockami dobra zabawa to podstawa!