„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” Antoine de Saint – Exupéry

Dyrekcja szkoły wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informuje, że wraz z początkiem marca pani pedagog oraz zespół nauczycieli współorganizujących proces edukacji rozpoczęli cykl pogadanek związanych z uwrażliwieniem dzieci klas młodszych na specyficzne zachowania koleżanek i kolegów, którzy w nieco odmienny sposób postrzegają świat i otaczającą ich rzeczywistość. Naszym zamiarem jest również przybliżenie najmłodszym dzieciom naszej szkoły problematyki osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Celem zajęć jest odrzucenie przeświadczenia, że inność koleżanek i kolegów oznacza coś gorszego. Dzieci niepełnosprawne spotykają się często z negatywnym nastawieniem rówieśników, którzy tak naprawdę nie potrafią reagować na odmienność i boją się, że się „zarażą”. Priorytetem jest zatem nauczenie każdego dziecka wrażliwości i otwartości pomagając mu jednocześnie poznać i zrozumieć INNOŚĆ.

Mamy nadzieję, że nasze spotkania z uczniami będą także wsparciem dla Państwa w rozmowach z dziećmi na temat niepełnosprawności i pomogą w przełamywaniu stereotypów oraz odkrywaniu wyjątkowości każdego człowieka.