Miasto zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Szanowni Państwo

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy i pomagajmy, gdy spotkamy się z taką sytuacją. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury należy przekazywać bezpośrednio na numery alarmowe:

– 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

– 986 – Straż Miejska

– 75 75 23 951, 75 64 67 002, 75 75 24 657, 75 64 78 578 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze   al. Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra,

– 75 752 61 22 – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie
ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: tpbajg@wp.pljeleniagora@tpba.pl

Koło prowadzi:

  • Schronisko z usługami opiekuńczymi – 20 miejsc, ul. Grunwaldzka, 51 tel. 75 752 61 22
  • Noclegownia dla Mężczyzn – 20 miejsc, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 22
  • Schronisko dla mężczyzn – 45 miejsc, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 22
  • Schronisko dla mężczyzn – 30 miejsc, ul. Wolności 180, tel. 75 752 60 12
  • Ogrzewalnia – 16 miejsc, ul. Wolności 180, tel. 75 752 60 12

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym wynika z art. 48 Ustawy o pomocy społecznej, który stanowi: osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych, ale tylko od naszej szybkiej reakcji na potrzeby innych zależy czy zdążymy z pomocą na czas.