Szanowni Państwo,Pedagog szkolny zaprasza do składania wniosków o stypendium szkolne. Kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania stypendium w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 528 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Termin składania wniosków do 15 września.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo u pedagoga szkolnego, jak również  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jelenia Góra, adres linku: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/655/stypendia-szkolne

 Informacja o stypendiach, z prośbą o wysłanie do rodziców przez dziennik elektroniczny.