Szanowni Państwo!
Dyrektor szkoły na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) zawiesza zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
W tych dniach dzieci powinny zostać w domach pod opieką dorosłych.
Szkoła w dniach 12 i 13 marca zapewni opiekę uczniom klas młodszych, jeśli rodzice tej opieki nie zapewnią w domach.
W dniach od 16 marca do 25 marca 2020r. szkoła będzie zamknięta i nie będą organizowane żadne zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze.
Dzieci w tych dniach zostają w domach.

Minister Edukacji Narodowej wydał komunikat:
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo
ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno -wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
  przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz
  informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
  Uczniu,
  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np.komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
  Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki.

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.
  Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informacje dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.