Więcej informacji na stronie: >>> STRONA >>>

Aby wziąć udział w konkursie zgłoś się do:

Pani Marty Bryszewskiej (plastyka)
bądź
Pani Małgorzaty Pietrzyk (informatyka)