Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

W związku z powyższym przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych, które dotarły do naszej placówki:

http://www.nnw3.sug-ubezpieczeni.pl/

https://www.bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/02457

https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=AE6B9CF8591E4A9CFA9F2D53D9B9C709B93C2D13

https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU100

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami będą dostępni, na korytarzu szkolnym, przedstawiciele jednej z powyższych firm i udzielą Państwu wszelkich informacji dot. ich ubezpieczenia.