Księgowość przypomina o konieczności dostarczenia faktur do rozliczenia stypendium szkolnego do 14.06.2019 r. w celu ich weryfikacji.

Informujemy, że w księgowości można odebrać decyzje dot. przyznanego stypendium. Warunkiem wypłaty stypendium szkolnego na konto bankowe jest wypełnienie stosownego oświadczenia (do pobrania w księgowości lub u pedagoga szkolnego) oraz przedłożenie prawidłowych faktur na pełną kwotę tj. 1.050,00 zł.
Dokładna data wypłaty stypendium szkolnego zostanie podana w terminie późniejszym.