Oceniając pracę zdalną uczniów, nauczyciel weźmie pod uwagę postawy –
pilność i terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce. Nauczyciel stosuje takie narzędzia aktywności ucznia, które pozwolą mu stwierdzić, czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego
pracy. Takimi aktywnościami mogą być m.in.:
a. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami,
prezentacjami;
b. wypowiedź ucznia na forum;
c. udział w dyskusjach on-line;
d. rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.
Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.