Kongres MOVE to jedna z niewielu konferencji na świecie, która koncentruje się wyłącznie na sporcie rekreacyjnym i aktywności fizycznej. Gromadzi zainteresowanych ze stron aktywności fizycznej, sportu, zdrowia, edukacji, planowania urbanistycznego i nauki, aby omawiać problemy i przyszłe trendy łączące ich sektory.

MOVE Congress odbył się w Budapeszcie w dniach 16-18.10.2019r. Największa konferencja poświęcona aktywności fizycznej w Europie nie mogła się odbyć bez prezentacji Aktywnych Szkół i wspaniałej reprezentacji Koordynatorów ASM z Dolnego Śląska.

Kongres MOVE gromadzi organizacje, które realizują inicjatywy na poziomie lokalnym. Jego innowacyjne sesje koncentrują się na aktywności fizycznej – można więc spodziewać się nieoczekiwanych sytuacji, takich jak oglądanie mówcy jadącego rowerem treningowym podczas prezentacji, siedzenia na piłce fitness lub pokazywania aktywnych przestrzeni w ich mieście.

Aktywne Szkoły MultiSport

W 2018r. Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze uczestniczyła w programie Aktywne Szkoły MultiSport organizowanym przez V4 Sport Foundation z Wrocławia. W programie wzięło udział 35 szkół z Dolnego Śląska.

Aktywne Szkoły MultiSport to program edukacyjny, którego celem jest inspirowanie dzieci, rodziców i nauczycieli do wprowadzenia większej ilości aktywności fizycznej do codzienności uczniów szkół podstawowych.

Turniej polegał na przygotowaniu  Planu Treningowego, czyli zestawu łatwych we wdrażaniu i skutecznych w realizacji działań na rzecz zwiększenia poziomu aktywności fizycznej uczniów.

Następnie w dwóch rundach sprawdzana była sprawność fizyczna wszystkich dzieci w szkole poprzez udział w innowacyjnej, interaktywnej formule testów sprawnościowych EuroFit +, wykorzystującej techniki multimedialne.

Półroczna przerwa między rundami wykorzystana była na wzmożoną aktywność fizyczną dzieci i ich rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 6 z Jeleniej Góry dowiodła, że rozwój najmłodszych mieszkańców miasta jest dla niej ważny, dlatego podjęła wyzwanie Aktywnych Szkół MultiSport (ASM).