Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzezplatformę edukacyjną, Microsoft Teams.
Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.
Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest
potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i mogą podlegać ocenie.
Dyrektor szkoły informuje, że na dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty, zadania do wykonania. Proszę o dokładne ich przeczytanie!
Zwróć szczególną uwagę na:
1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego oceniania;
2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;
3) plan zajęć.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym:
od poniedziałku do czwartku 9.00 – 13.30 oraz w piątek od 9.00 do 13.00.
Kontakt z pedagogiem szkolnym p.Violettą Buklarewicz jest możliwy przez:
e-mail: pedagog.sp6@wp.pl
dziennik elektroniczny.
Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji ze swoimi nauczycielami informatyki:
Panią Małgorzatą Wągrodzką – Pietrzyk,
Panem Kamilem Tokarewiczem.
Kontakt z nauczycielami jest możliwy przez dziennik elektroniczny.
Kontakt z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi w Twojej klasie jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-
epidemiologicznych.

Uczniu – pamiętaj !
Nie opuszczaj własnego mieszkania!
Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.
Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.
Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e – nauce!
Dyrektor szkoły