16 października 2019 r. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 6 przystąpili do bicia ogólnopolskiego rekordu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Trochę historii:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze od 2004 roku zaangażowali się w program oraz konkursy organizowane prze Euroregion Nysa pod hasłem: „ Uczę się bezpiecznie żyć”. W tym zakresie szkoła odnosiła bardzo duże sukcesy: I, II oraz III miejsce w Euroregionie oraz zdobycie I miejsca w kategorii drużyn międzynarodowych.

Idąc drogą promującą bezpieczeństwo w szkole, 14 lutego 2012 r. przystąpiliśmy do programu: „Ratujemy i Uczymy ratować” – organizowanego tym razem przez WOŚP i  otrzymaliśmy certyfikat. 

W szkole prowadzimy szereg działań:

  • Szkolimy członków rady pedagogicznej z zakresu resuscytacji i pozycji bocznej ustalonej.
  • Corocznie szkoleni są uczniowie klas trzecich – w dwóch etapach:  teoretycznym i praktycznym ( film, prezentacja praktyczna, ćwiczenia z użyciem fantomu).
  • Odbywają się lekcje z zakresu pierwszej pomocy.
  • Prowadzone jest kółko pierwszej pomocy.

Od 16.10.2013 r. zaczęliśmy również uczestniczyć w programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” zainicjowanym przez WOŚP, który ma na celu naukę pierwszej pomocy w czynnościach ratujących życie czyli: Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej.

Program skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół podstawowych i jak co roku szkoła bierze w nim czynny udział. Finał przypada na dzień 16 października  (każdego roku) i polega na biciu ogólnopolskiego rekordu w udzielaniu pomocy w zakresie Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej przez pół godziny od 12.00 do 12.30.